Edunvalvontavaltakirjat

Edunvalvontavaltakirjassa määritellään, kuka hoitaa valtuutuksen antaneen henkilön asioita toimintakyvyn heikentyessä.

Testamentit

Testamentissa määritellään, miten omaisuus jaetaan kuoleman jälkeen.

Perinnönjaot

Perinnönjaossa omaisuus siirretään kuolinpesältä perillisille.

Avioehdot

Avioehtosopimuksessa sovitaan, miten avioparien omaisuus jakautuu avioeron tai puolison kuoleman sattuessa.

Kaupanvahvistaja Salo

Teemme kauppakirjoja ja saat meiltä kiinteistökauppaan kaupanvahvistajan.

Lahjakirjat

Lahjakirja on tietyissä tapauksissa pakollinen tehdä omaisuutta lahjoitettaessa.