Perinnönjaot

Perinnönjako tehdään perukirjan pohjalta. Perinnönjaossa omaisuus siirretään kuolinpesältä perillisille. Ennen perinnönjakoa joudutaan usein tekemään ositus. Ositustoimituksessa vainajan ja hänen puolisonsa omaisuus lasketaan ja mahdollinen tasinko maksetaan, jonka jälkeen perintö on jaettavissa muiden pesänosakkaiden kesken.