Edunvalvontavaltakirjat

Edunvalvontavaltakirja on asiakirja, jossa määritellään, kuka hoitaa valtuutuksen antaneen henkilön asioita toimintakyvyn heikentyessä. Edunvalvontavaltakirjasta käy ilmi valtuuttaja ja valtuutettu, asiat joita valtuutus koskee sekä määräys, milloin valtuutus tulee voimaan.